Avoid using hyphens, or spaces in the Model Number ...

OHP KODAK EKTALITE E10, E11, E12, E30, E311.25 MB
OHP KODAK H30, H401.38 MB
PRJ KODAK 4020, 5020, 7020, 9020,2.43 MB
PRJ KODAK CAROUSEL 4200, 4400, 4600, 5200, 5400, 5600, MEDALIST SERIES937.07 KB
PRJ KODAK CAROUSEL 650,750, 8506.06 MB
PRJ KODAK EKTAGRAPHIC III964.11 KB
PROJ KODAK CAROUSEL6.05 MB
Page 1©2006-2018 - ACDC Service Manuals & Tech Repairs, Australia